ZAE - Zrzeszenie Audytorów Energetycznych istnieje od 2000 roku, liczy ponad 1400 członków

RODO - informacja odnośnie przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie).

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że administratorem członków ZAE jest Zrzeszenie Audytorów Energetycznych z siedzibą w Warszawie (00-002) przy
ul.Świętokrzyskiej 20. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych zachęcamy do kontaktu pod adresem mailowym zae@zae.org.pl Jeśli jest Pan/Pani członkiem ZAE, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust. 1 pkt. b, (w odniesieniu do niżej wymienionych punktów):

- w celu dodania Pani/Pana na Listę Członków Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, Listę Audytorów bądź Listę Certyfikatów;

- w celu przesyłania newslettera oraz informacji odnośnie szkoleń i innych wydarzeń związanych
z działalnością Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia zostanie członkiem Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

Każdy z Państwa ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych,

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

- przenoszenia danych,

- wniesienia sprzeciwu,

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu.


Dachówka ceramiczna Orea 9Porotherm - rozwiązania ścienne i stropowe
Bezpieczne miasto z inteligentnym oświetleniem LED


Partnerstwo w innowacji

Oddalone od siebie o nieco ponad dwadzieścia kilometrów Kalisz i Ostrów Wielkopolski to główne ośrodki Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej liczącej kilkaset tysięcy mieszkańców. Obydwa miasta konsekwentnie realizują ideę cyfrowej transformacji chętnie korzystają z rozwiązań smart city. Jednym z nich jest inteligentne oświetlenie firmy Philips Lighting, wykorzystujące system CityTouch i technologię LED. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom mieszkańcy czują się bezpieczniej, a miasta mogą lepiej zarządzać infrastrukturą miejską, a także oszczędzać energię i pieniądze.
Zarówno w Kaliszu jak i w Ostrowie Wielkopolskim, a łącznie w 109 gminach na terenie województwa wielkopolskiego oświetleniem drogowym zarządzają specjaliści z firmy Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. (OUiD) . Miasta Kalisz i Ostrów zleciły przygotowanie projektów, przeprowadzenie postępowań przetargowych oraz nadzór nad realizacją i późniejsze zarządzanie oświetleniem do OUiD. 
Polecaj fotowoltaikę i zarabiaj!


Znasz osobę lub firmę, która jest zainteresowana produkcją własnego prądu z darmowej energii słonecznej dzięki instalacji fotowoltaicznej? 

Nie zwlekaj! Wystarczy wypełnić formularz Podmiotu polecającego (wypełnia osoba polecająca) oraz formularz Podmiotu polecanego (wypełnia, która jest odbiorcą polecenia).

Reszta formalności leży po stronie innogy Polska:

 Zweryfikujemy dane osobowe oraz techniczne możliwości montażu
 Przygotujemy projekt instalacji oraz umowę

Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, otrzymasz (jako Podmiot Polecający) premię pieniężną na wskazane konto.
Jest projekt rozporządzenia o audytach Efektywności Energetycznej


Ministerstwo Energii przedstawiło do publicznej opinii projekt rozporządzenia w sprawie formy i zakresu audytu efektywności energetycznej. To rozporządzenie zastąpi dotychczas obowiązujące z 2012 roku.  Projekt wprowadza tylko niewielkie zmiany w porównaniu do aktualnego rozporządzenia. Do projektu można zgłaszać do Ministerstwa Energii  uwagi w terminie  do dnia 30.03.2017.
Projekt wraz z uzasadnieniem został zamieszczony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny”.
System oświetleniowy SchoolVision – efektywne i skuteczne rozwiązanie dla szkółŚwiatło jest bardzo ważne dla człowieka, gdyż zmysł wzroku jest dominującym zmysłem z pośród pozostałych zmysłów: węchu, smaku, dotyku i słuchu. W ponad 80 % odbieramy informacje o otaczającym nas świecie właśnie poprzez zmysł wzorku. W obecnym czasie osoby aktywne zawodowo 90% czasu spędzają w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie korzystają ze światła sztucznego. Ze światła sztucznego też korzystają nasze dzieci, które spędzają rocznie 200 dni w szkołach, przebywając w salach lekcyjnych kilka godzin dziennie.  Dlatego bardzo ważnym jest zwrócenie uwagi, aby światło w pomieszczeniach, w których przebywają nasze pociechy większą część roku, nie było tylko rozwiązaniem stosowanym dla „kompensacji ciemności”, ale także, aby to były rozwiązania bezpieczne i zdrowe. 


Pierwsza na rynku wentylacja z rekuperatorem do okien dachowych


Firma VELUX w styczniu br. wprowadza do oferty nowy, zaawansowany technologiczne i energooszczędny produkt do okien dachowych – naokienną wentylację VELUX z rekuperatorem. To pierwsze takie rozwiązanie na rynku, które oferuje wiele korzyści dla użytkowników – odzysk ciepła, wysoką wydajność wymiany powietrza oraz ochronę przed hałasem.
Poprawa efektywności energetycznej – główną przyczyną remontu domów w opinii Polaków oraz szansą na czystsze powietrze


Eksperci w debacie na temat redukcji niskiej emisji są zgodni,że to domy wpływają na jakość powietrza w Polsce, a tym samym na nasze zdrowie. Jak wynika z badania „Barometr zdrowych domów 2016”przeprowadzonego przez Grupę VELUX dla 70 proc. Polaków, głównym motywatorem do remontów jest poprawa energooszczędności. Warto ten trend wzmocnić i poszukać mechanizmów wparcia dla budynków jednorodzinnych, w trosce o środowisko i czyste powietrze.
Nabór dla kandydatów na Certyfikowanych Audytorów/Ekspertów ds. Energetyki dla Programu NF


Zapraszamy do udziału w szkoleniu kwalifikacyjnym pn:. „Rola i funkcja Certyfikowanych Audytorów/Ekspertów ds. Energetyki (CAE/CEE) w Programie NF” wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień do wykonywania czynności i przygotowywania dokumentów przewidzianych dla Certyfikowanych Audytorów ds. Energetyki (CAE) i Certyfikowanych Ekspertów ds. Energetyki (CEE) w programie priorytetowym NFOŚiGW „Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach” (dalej „Program NF”).


Szkolenie realizowane jest przez: DAI, Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, przy współudziale EBOiR oraz NFOŚiGW.

Organizatorem szkolenia jest Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (dalej „FEWE”).

Szkolenie zostanie przeprowadzone w terminie 21.08.2014 roku w siedzibie NFOŚiGW, 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A.


Więcej informacji

Dodano 30.07.2014 r.


Nowy projekt UE dla audytorów energetycznych


Bruksela, 31 marca 2014:
dzisiaj grupa ekspertów ds. “zielonego” budownictwa, inwestycji I finansów oraz rzeczoznawców majątkowych zebrała się w Brukseli w celu ogłoszenia uruchomienia nowego europejskiego projektu, którego celem jest szersze uwzględnianie charakterystyki energetycznej budynków w procesie wyceny nieruchomości.

Reno Value projekt współfinansowany przez program UE Inteligentna Energia dla Europy, posłuży do opracowania programu szkoleniowego dla rzeczoznawców majątkowych w zakresie wyceny nieruchomości dotyczącego uwzględniania w procesie wyceny czynników efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii, i ich wpływu na wartość nieruchomości. Pośrednio, inni uczestnicy rynku nieruchomości skorzystają  z wiedzy zebranej w projekcie.

Czytaj więcej
Dodano: 31.03.2014 

LIST OTWARTY DO PREMIERA W SPRAWIE OZE I CELÓW POLITYKI KLIMATYCZNYCH


Zrzeszenie Audytorów Energetycznych wraz z 24 innymi organizacjami podpisało dziś tj. 19 marca 2014 r. List Otwarty do Premiera Donalda Tuska. Apelują w nim o uwzględnienie istotnej roli odnawialnych źródeł energii w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski.

dodano: 19.03.2014 r.


Polska nie chce klimatycznego weta


Z inicjatywy organizacji ekologicznej WWF Polska, w przeddzień posiedzeń ministrów środowiska, gospodarki i najważniejszych decydentów państw Unii Europejskiej, dziewięć podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń branżowych, zaapelowało, żeby polscy decydenci nie hamowali polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Sygnatariusze zrzeszają kilkaset firm, ponad tysiąc audytorów energetycznych i dwadzieścia trzy organizacji pozarządowych.

Nabór kandydatów na weryfikatorów „domów energooszczędnych” prowadzony przez Związek Banków Polskich


Związek Banków Polskich, pełniący funkcję Organizatora Technicznego Postępowania Kwalifikacyjnego Weryfikatorów Programu Priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych”, we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A., Zrzeszeniem Audytorów Energetycznych, sygnatariuszami Rady Programowej ww. Programu Priorytetowego z dnia 25.03.2013 r.


Szczegóły dostępne są na stronie internetowej

Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Związku Banków Polskich, pełniącego funkcję Organizatora Technicznego postępowania kwalifikacyjnego weryfikatorów:


www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw


www.zbp.pl/domefekt


dodano: 03.04.2013 r.


Raport z VIII Międzynarodowej Konferencji POWER RING 2012


"Opcje zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa dostaw oraz promocji inwestycji w energetykę niskoemisyjną" (konferencja odbyła się 14 grudnia 2012 r. w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie).
Raport na 20 stronach przedstawia kluczowe tezy ekspertów w następujących zagadnieniach:
  • Polityka energetyczne UE – a w szczególności nowe przepisy dotyczące wydobycia gazu łupkowego, wsparcia dla połączeń transgranicznych, formuły cenowe na paliwa importowane
  • Kierunki rozwoju europejskiego rynku energii (paliwa kopalne, gaz, energia elektryczna, ciepło – technologie, inwestycje, trendy rynkowe i konsekwencje dla przemysłu oraz użytkowników końcowych
  • Polska polityka w zakresie inwestycji niskoemisyjnych oraz Krajowy Plan Inwestycyjny
  • Rola sektora budowlanego w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej

Raport Power Ring 2012 dostępny jest w dwóch wersjach językowych: polskiej (tutaj) i angielskiej (tutaj).


dodano: 05.03.2013 r.Podsumowanie trendów rynku budowlanego i instalacyjno-grzewczego w IV kwartale 2012 r.


Ocena sytuacji na rynku instalacyjno – grzewczym w IV kwartale 2012 roku wskazuje, że nasilają się negatywne wpływy z innych branż i osłabienia wzrostu gospodarczego Polski, szczególnie pod koniec roku, na sytuacje w branży instalacyjno-grzewczej.dodano: 25.02.2013 r.


Regulacje ograniczające instalacje indywidualnych urządzeń grzewczych w budynkach


Pod koniec stycznia 2013 roku, Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, przekazało do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwa Gospodarki, Sejmu, Senatu i do Kancelarii Prezydenta pismo zawierające stanowisko w sprawie praktyk ograniczających instalacje indywidualnych rządzeń grzewczych, które zaczęły się w drugiej połowie zeszłego roku w kilku regionach Polski.


czytaj więcej

dodano: 25.02.2013 r.

Program OPTIMA - nowy program Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska


Na rynku dostępne są już różnego rodzaju narzędzia przeznaczone do analizy energetycznej budynku. Precyzja wymaga jednak bardzo dużych nakładów pracy projektowej. Zdarza się, że przyjęte rozwiązania na końcu prac projektowych nie spełniają oczekiwań inwestora. Korekta przyjętych złożeń wymaga często wielu zmian. Jak tego uniknąć?

czytaj więcej

dodano: 25.02.2013 r.

CLASP i eceee wskazują, że do 2030 roku można osiągnąć dodatkowe oszczędności rzędu 40-70 TWh rocznie, poprzez weryfikację istniejących przepisów dotyczących ekoprojektu i etykiet energetycznych


Artykuł przedstawia szacunkowy potencjał dodatkowych oszczędności energii, możliwych do uzyskania dzięki nowelizacjom przepisów dotyczących ekoprojektu i etykiet energetycznych dla: domowych chłodziarek, zmywarek, oświetlenia w budynkach biurowych, mieszkalnych i oświetlenia ulic oraz zestawów do odbioru telewizji. Odbiorniki telewizyjne nie zostały uwzględnione, ponieważ nowelizacja przepisów dotyczących tych urządzeń została już rozpoczęta. Analiza wykazała, że spośród tych siedmiu grup produktów, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne oraz domowe chłodziarki nadal mają największy potencjał oszczędności energii.
www.eceee.org


dodano: 20.02.2013 r.


Sprawność systemów HVAC – do 25% oszczędności energii elektrycznej dzięki uczestnictwu w projekcie iSERVcmb finansowanym przez Komisję Europejską


Styczeń 2013 – Podczas gdy popularne staje się analizowanie zużycia energii w budynku i inwestowanie w energooszczędne technologie, systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) pozostają w tyle. Ich zużycie energii jest niewidoczne w zbiorczych rachunkach za energię elektryczną, gdy brakuje osobnych liczników. Projekt iSERVcmb ma zwrócić uwagę na tę kwestię i zachęcić do monitorowania systemów HVAC oraz ustalenia wartości referencyjnych dla ich sprawności. Obecnie, w połowie realizacji projektu, na podstawie danych z budynku w Wielkiej Brytanii ustalono, że dzięki skupieniu się na sterowaniu i odpowiedniej eksploatacji systemu HVAC udało się obniżyć zużycie energii elektrycznej o blisko 25%.

czytaj więcej

www.iservcmb.info


dodano: 20.02.2013 r.


FORUM TERMOMODERNIZACJA 2013

Zarząd ZAE ustalił datę i miejsce FORUM. Odbędzie się 14 maja 2013 r. (wtorek). Miejscem obrad będzie sala w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Warszawie, ul. Polna 7 (w pobliżu stacji metra „POLITECHNIKA”), a więc w centrum miasta,z łatwym dojazdem.

Zachęcamy Członków ZAE do zarezerwowania tego terminu w swoich planach.

 dodano: 21.12.2012 r.


Aktualności

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej przekazuje projekt założeń projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych wraz z testem regulacyjnym, z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag w terminie 30 dni od otrzymania projektu (uwagi proszę przesłać również pocztą elektroniczną na adres: apolak@transport.gov.pl

Aktualności

Ministerstwo Gospodarki przygotowuje obwieszczenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej (białe certyfikaty).  
 W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesyłanie propozycji nazw przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, które powinny znaleźć się w tym obwieszczeniu, jako rozwinięcie zapisów artykułu 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej.
Propozycje należy kierować drogą mailową na adresy:
andrzej.guzowski@mg.gov.pl, aneta.ciszewska@mg.gov.pl
 do dnia 22 października 2012 roku.


dodano: 02.10.2012 r.


Aktualności


   Departament Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Ministerstwa Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej uprzejmie informuje, iż zostały opracowane projekty rozporządzeń: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

 Projekty te zostaną umieszczone na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: http://bip.transport.gov.pl/ w zakładce „Projekty aktów prawnych".

W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie 30 dni od dnia zamieszczonego niniejszego pisma.
czytaj więcej

dodano: 02.10.2012 r.

Konkurs TOPTEN - EFEKTYWNE ENERGETYCZNIE OKNA

Celem Konkursu jest zachęta konsumentów do świadomego wyboru efektywnych energetycznie produktów poprzez wybór i publikację na stronie internetowej www.topten.info.pl najbardziej efektywnych energetycznie okien. Na stronie internetowej opublikowane zostaną również rekomendacje w zakresie stolarki okiennej.
    Prezentacja wyników konkursu  odbędzie się na konferencji prasowej podczas IX Dni Oszczędzania Energii. Oficjalne wręczenie nagród TOPTEN odbędzie się podczas konferencji IX DOE 14-15 listopada 2012, która odbędzie się na Stadionie Miejskim przy ul. al. Śląskiej 1 we Wrocławiu.


Patron medialny:KONKURS 2013 ISOVER ENERGY EFFICIENCY AWARDS


I
SOVER ogłasza konkurs 2013 ISOVER ENERGY EFFICIENCY AWARDS, którego celem jest nagrodzenie najbardziej innowacyjnych pod względem efektywności energetycznej projektów renowacyjnych i budowlanych.


2013 ISOVER ENERGY EFFICIENCY AWARDS


Historia konkursu


W roku 2007 ISOVER zainicjował nowy konkurs dla projektantów, którego celem było wyłonienie krajowych, a potem międzynarodowych najbardziej innowacyjnych pod względem efektywności energetycznej projektów renowacyjnych i budowlanych. Konkurs „ISOVER Energy Efficiency Awards” został ustanowiony po to, aby uhonorować i zachęcić do dalszej pracy tych wszystkich, którzy już na tym polu wiele dokonali. Izolacja to 78% całego potencjału redukcji zużycia energii. To niesamowite...

czytaj więcej

www.isover-eea.com

www.isover.pl


Aktualności

    W związku z pracami mającymi na celu transpozycje postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków do krajowego porządku prawnego, w Ministerstwie Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej opracowano projekt założeń do projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Projekt znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej ministerstwa pod adresem http://bip.transport.gov.pl/ w zakładce "Projekty aktów prawnych"
Zapraszamy do zapoznania się z projektem oraz do zgłaszania uwag w terminie 21 dni od dnia jego otrzymania.

Projekt i wykonanie:

© Possible 2009