Mode:  

ZAE - Zrzeszenie Audytorów Energetycznych istnieje od 2000 roku, liczy ponad 1400 członków

FORUM TERMOMODERNIZACJA 2018


"Termomodernizacja w walce ze smogiem"

Termomodernizacja budownictwa mieszkaniowego podstawowym narzędziem do walki ze smogiem?

Andrzej Wiszniewski - Zrzeszenie Audytorów Energetycznych 


Narzędzia wspierające działania antysmogowe i termomodernizacyjne

Artur Soboń - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju


Wsparcie inwestycji w efektywność energetyczną w ramach Programu Operacyjnego Infrastrukturai Środowisko 2014-2020 – dotychczasowe efekty i plany na najbliższą przyszłość

Marcin Janiak - Ministerstwo Energii


Instrumenty wsparcia finansowego z Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Tomasz Makowski, Agnieszka Nikolić - Bank Gospodarstwa Krajowego


Instrumenty finansowe w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

Edyta Watkowska - Bank Gospodarstwa Krajowego 


Finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych z Bankiem Ochrony Środowiska

Iwetta Markiewicz - Bank Ochrony Środowiska


Raport „Barometr Zdrowych Domów 2017” – analiza korzyści wynikających z kompleksowej termomodernizacji

Adam Ambrozik - Velux Polska 


Zmiany w sposobie obliczania zapotrzebowania na energię budynków – norma PN-EN ISO 52016-1

Piotr Narowski - Politechnika Warszawska


Efektywność energetyczna budynku w aspekcie innowacyjnych systemów kominowych i wentylacyjnych

Roman Nowak - Schiedel Sp. z o.o.


Warunki techniczne – potrzeba modyfikacji

Jerzy Żurawski - Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska


Modernizacja – Czy oświetlenie LED=SUKCES?

Tomasz Chomicz - Beghelii Polska Sp. z o.o.


Zarządzanie energią w budynkach – przykładowe rozwiązania

Szymon Firląg - Politechnika Warszawska


Czy LCC może być racjonalnym kryterium w postępowaniach przetargowych – krytyczna analiza projektu rozporządzenia

Jerzy Kwiatkowski - Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.


Gazowe absorpcyjne pompy ciepła – źródło ciepła i oszczędności

Lena Turakiewicz - Gazuno


Ochrona zdrowia oraz podwyższenie efektywności energetycznej w budynkach oświaty oraz użyteczności publicznej realizowanej za pomocą wentylacji fasadowej

Michał Urasiński - Trox BSH Technik Polska Sp. z o.o.


Głęboka modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych – projekt DREEAM

Andrzej Rajkiewicz - Projekt DREEAMFORUM TERMOMODERNIACJA 2017


"Efektywność energetyczna w budownictwie - nowe przepisy, technologie i kierunki rozwoju"

Bogdan Żmijewski - Lewant 

Jerzy Żurawski - Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

Maciej Robakiewicz - Zrzeszenie Audytorów Energetycznych

Andrzej Guzowski - Ministerstwo Energii

Dariusz Heim - Zrzeszenie Audytorów Energetycznych

Tomasz Makowski - Bank Gospodarstwa Krajowego

Artur Karczmarczyk - Viessmann

Marek Toboła, Paweł Morawski - Philips Lighting Poland

Andrzej Rajkiewicz - Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Import, eksport i edycja trójwymiarowego modelu budynków w programach z serii Audytor
Piotr Wereszczyński, Michał Strzeszewski - SANKOM

Marek Czajkowski - eGain

Andrzej Wiszniewski - Politechnika Warszawska

Jerzy Kwiatkowski - Politechnika Warszawska

Prezentacja wielobranżowych koncepcji modernizacji budynków DS. Muszelka oraz Wydziału IBHiIŚ Politechniki Warszawskiej
Elżbieta Dagny Ryńska - Politechnika Warszawska

Barbara Szybińska-Matusiak - Light&Colour Centre NTNU

Jerzy Sowa - Politechnika Warszawska


FORUM TERMOMODERNIZACJA 2015
" Budynki Niemal Zero-Energetyczne"Budynki Niemal Zero-Energetyczne - próba definicji  

Dariusz Heim - Prezes ZAE  

Tomasz Makowski - Bank Gospodarstwa Krajowego

Dariusz Szymczak - NFOŚiGW

Maciej Robakiewicz- FPE

Arkadiusz Węglarz - KAPE S.A., Marek Zaborowski- Instytut Ekonomii Środowiska


Szymon Firląg - NAPE S.A., Politechnika Warszawska

Marcin Gasiński - AERECO WENTYLACJA Sp. z o.o.

Jerzy Żurawski - DAEiŚ

Sławomir Kocur - Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.

Adrian Trząski - NAPE S.A

Iwetta Markiewicz - Bank Ochrony Środowiska S.A.

Małgorzata Fedorczak-Cisak- MCBE

Ireneusz Stachura - Schöck Sp. z o.o.

 Łukasz Sajewicz - Viessmann Sp. z o.o.      


Materiały Forum TERMOMDERNIZACJA 2014


  Zintegrowane Projektowanie
8 kwietnia 2014
OSiR ul. Polna 7A Warszawa


  Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków i rozporządzenie o charakterystyce energetycznej - omówienie
  Dariusz Heim
  Członek Zarządu ZAE


  Komentarz do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
  budynki i ich usytuowanie
  Anna Sas-Micuń Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki

   Odnawialne źródła energii i energetyka prosumencka – jakie zmiany na rynku przyniesie nowa ustawa o OZE?
   Grzegorz Wiśniewski Instytut Energetyki Odnawialnej


   Programy finansowego wsparcia budownictwa w 2014r.
   Leszek Katkowski NFOŚiGW


   Wsparcie gruntownej termomodernizacji – wyniki projektu
   Mapa drogowa głębokiej termomodernizacji
   Marek Zaborowski Przedstawiciel Konsorcjum Opracowującego Raport


   Inicjatywa JESSICA – zwrotny mechanizm finansowania ze środków UE
   projektów z zakresu efektywności energetycznej
   Michał Kopeć Bank Gospodarstwa Krajowego


   Bankowa oferta finansowania efektywnego wykorzystania energii
   Grażyna Kasprzak Bank Ochrony Środowiska


   Audyty energetyczne przedsiębiorstw – nowa koncepcja
   Maciej Robakiewicz Fundacja Poszanowania Energii


   Analiza zasadności stosowania alternatywnych źródeł energii zgodnie z nowymi regulacjami

   Andrzej Wiszniewski NAPE S.A.


   Zintegrowana ocena okien
   Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska   P
   raktyka projektowania zintegrowanego – rola przegród przeszklonych
   Aleksandra Późniak-Wołodźko Architekt   Budownictwo energooszczędne – ile wydasz, kiedy i ile oszczędzisz?
   Projekt Umbrella

   Andrzej Rajkiewicz NAPE S.A.


   Przykłady obiektów w których zastosowano IED
   Jarosław Krawiec Qualia Development


   Przykłady najlepszych praktyk IED
   Projekt MaTrID
   Jerzy Kwiatkowski Politechnika Warszawska/NAPE S.A.


   Forum TERMOMODERNIZACJA' 2013 - Sprawozdanie


   Efektywność energetyczna
    - teraźniejszość i przyszłość


   które odbyło się się 14 maja 2013 r.
   OSiR ul. Polna 7A  w Warszawie


   Sprawozdanie

   Ustawa o odnawialnych źródłach energii - stan prac
   Maciej Kapalski, Ministerstwo Gospodarki pobierz

   System Białych Certyfikatów - pierwsze doświadczenia
   Marek Zawiska, Urząd Regulacji Energetyki pobierz

   Projekt i wykonanie:

   © Possible 2009