ZAE - Zrzeszenie Audytorów Energetycznych istnieje od 2000 roku, liczy ponad 1400 członków

Co to jest audyt?


Audyt to opracowanie, określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.


Zgodnie z zapisami Ustawy o Wspieraniu Termomodernizacji i Remontów warunkiem niezbędnym dla uzyskania premii termomodernizacyjnej/remontowej jest przedstawienie audytu energetycznego/remontowego modernizowanego budynku.


Droga postępowania przy staraniu się o przyznanie premii termomodernizacyjnej


Projekt i wykonanie:

© Possible 2009