ZAE - Zrzeszenie Audytorów Energetycznych istnieje od 2000 roku, liczy ponad 1400 członków

Wybierz temat

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Szkolenia na świadectwa energetyczne   Kiedy świadectwo energetyczne   Ceny świadectw energetycznych   Świadectwo - Audyt - Paszport energetyczny   Kto może sporządzać świadectwa energetyczne   Egzaminy dla osób ubiegających się o uprawnienia   Weryfikacja świadectw energetycznych   Oprogramowanie do wykonywania świadectw   • Czy Zrzeszenie prowadzi szkolenia na świadectwa energetyczne?

  Szkolenia w zakresie świadectw charakterystyki energetycznej budynków są organizowane przez Fundację Poszanowania Energii.

  Kurs obejmuje 48 godzin wykładów i ćwiczeń oraz 4 godz. egzamin. Jest to egzamin wewnętrzny, który obejmuje test i wykonanie świadectwa energetycznego budynku. Zaliczenie egzaminu stanowi warunek ukończenia szkolenia i otrzymania Zaświadczenia, które uprawnia do rejestracji na egzamin państwowy w Ministerstwie Infrastruktury. Terminy egzaminu państwowego Ministerstwo ogłosi na swojej stronie internetowej.

  Więcej informacji na stronie www.fpe.org.pl


 • Na jakich zasadach prowadzone są szkolenia w zakresie sporządzania świadectw energetycznych?

  Zasady przeprowadzania szkoleń i egzaminów ustala Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz.U. 2008 nr 17, poz. 104). Szkolenie powinno trwać co najmniej 50 godzin, z czego przynajmniej 8 godzin powinno być poświęconych na ćwiczenia praktyczne, mające na celu nabycie umiejętności sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej. Na zakończenie szkolenia uczestnicy powinni samodzielnie wykonać świadectwo. Specyficzną grupę stanowią osoby z uprawnieniami projektowymi. Osoby te mogą wykonywać świadectwa z mocy ustawy i nie mają obowiązku przechodzenia dodatkowego szkolenia. Jednak również te osoby sygnalizują chęć wzięcia udziału w szkoleniach, chociaż w tym przypadku szkolenie może być ograniczone do uwarunkowań prawnych oraz metodyki wykonywania świadectw. Kursy tego typu nie muszą spełniać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008r.

  dr inż. Michał Strzeszewski


 • Ile kosztuje szkolenie tego typu?

  Wysokość opłaty za szkolenie nie może być wyższa niż 70% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym przeprowadzenie szkolenia, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W roku 2007 wynagrodzenie to wynosiło 2691,03 zł, czyli opłata za kurs w roku 2008 może wynosić maksymalnie ok. 1 880zł.

  dr inż. Michał Strzeszewski


Projekt i wykonanie:

© Possible 2009