ZAE - Zrzeszenie Audytorów Energetycznych istnieje od 2000 roku, liczy ponad 1400 członków

Początek konsultacji społecznych „Strategii Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko”


Ministerstwo Gospodarki wraz z Ministerstwem Środowiska rozpoczęło konsultacje społeczne dwóch ważnych projektów – Strategii „Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko” oraz Prognozy jej oddziaływania na Środowisko.

Zapraszamy do zgłaszania uwag do dnia 30 października 2011 r.

Resort gospodarki otworzył konsultacje społeczne do Strategii „Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko” oraz Prognozy jej oddziaływania.

Treść obydwu dokumentów oraz formularze do uwag znajdują się na stronie Ministerstwa Gospodarki    www.mg.gov.pl oraz Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl.

Uwagi do Strategii oraz do Prognozy można składać w wersji pisemnej, przysyłając je na adres: Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: beis@mg.gov.pl do 30 października 2011 r. Uprzejmie prosimy o korzystanie z formularza zamieszczonego na stronach MG.


Zaproszenie do konsultacji

        W związku z koniecznością opracowania Stanowiska Rządu do Komunikatu Komisji Europejskiej pn. ZIELONA KSIĘGA Oświetlenie przyszłości: Przyspieszenie wdrażania innowacyjnych technologii oświetleniowych COM(2011)889, Departament Energetyki  Ministerstwa Gospodarki zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie ewentualnych sugestii, uwag i propozycji zapisów merytorycznych do przedmiotowego dokumentu w terminie do 17 stycznia 2012 r., na adres e-mail: aneta.ciszewska@mg.gov.pl

 

Pytanie skierowane do MI w sprawie świadectw energetycznych w dniu 15.01.2009r.

Odpowiedź MI


Pytanie skierowane do MI w sprawie świadectw energetycznych w dniu 16.07.2009r.

Odpowiedź MIPytanie skierowane do MI w sprawie świadectw energetycznych w dniu 7.08.2009r.

Odpowiedź MIProjekt i wykonanie:

© Possible 2009