ZAE - Zrzeszenie Audytorów Energetycznych istnieje od 2000 roku, liczy ponad 1400 członków

Przyczyna smogu tkwi również w budynkach


Nie bez powodu problem zanieczyszczonego powietrza i smogu powraca głównie zimą. Głównym winowajcą jest niska emisja. Ogrzewając nieodpowiednio ocieplone budynki, potrzebujemy mnóstwo energii do ogrzania. Dokładając do pieca więcej i więcej, wypuszczamy z dymem w powietrze pyły zawieszone, szkodliwe i rakotwórcze substancje oraz mnóstwo metali ciężkich. Eksperci przekonują, że możemy powstrzymać ten proces dbając o efektywną termoizolację.


Serdecznie zapraszamy do zapozna­nia się z treścią tego artykułu.

Artykuł


Uczymy się na błędach...własnych

O poszanowaniu energii i docieraniu do odbiorcy końcowego z edukacją i pieniędzmi rozmawiają: prof. Krzysztof Żmijewski ze Społecznej Rady ds.  Zrównoważonego Rozwoju Energetyki, Andrzej Rajkiewicz z Narodowej Agencji Poszanowania Energii, Waldemar Mazan z Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości i Sabina Augustynowicz – redaktor naczelna miesięcznika „Administrator”.

  Serdecznie zapraszamy do zapozna­nia się z treścią tego artykułu.

Zastosowanie badań termowizyjnych w budownictwie

Autor: Henryk Nowak
Oficyna Wydawnicza Politechniki WrocławskiejKsiążka jest przeznaczona dla inżynierów i techników, którzy używają kamer termowizyjnych w swojej pracy w diagnostyce termicznej budynków i innych obiektów budowlanych, dla studentów wyższych uczelni na kierunkach: budownictwo, architektura i inżynieria środowiska wyższych uczelni technicznych, dla inżynierów tych specjalności oraz dla wszystkich zainteresowanych tą techniką pomiarową.
Rok: 2012
Liczba stron: 332
ISBN: 978-83-7493-676-7
zamawianie.ksiazek@pwr.wroc.pl

Podstawy analizy energetycznej obiektów budowlanych

 Autor: Jan Górzyński
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskie
j
W podręczniku
rozpatrywane są problemy zużycia energii pierwotnej przez obiekt budowlany w pełnym cyklu jego istnienia, to znaczy począwszy od projektowania poprzez wytwarzanie materiałów, procesy wznoszenia i użytkowania oraz rozbiórkę...
czytaj więcejRok:
2012
Liczba stron:
438
ISBN:
978-83-7814-004-7


 

PIERWSZA PASYWNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WIELKIEJ BRYTANII

Designing and constructing an exemplar zero carbon primary school in the city of Exeter, United Kingdom


 

AUDYTY REMONTOWE W PRAKTYCE (Maciej Robakiewicz)

Audyty remontowe są nowym dokumentem, w związku z czym ich opracowanie natrafia na różnego rodzaju wątpliwości. Często występują próby dość dowolnego interpretowania przepisów ustawy wprowadzającej premię remontową [1] oraz przepisów rozporządzenia określającego zakres i formę audytów remontowych [2].


ECEEE: ZAAKCEPTOWANA PROPOZYCJA NOWELIZACJI EPBD NIE BIERZE POD UWAGĘ POTENCJAŁU BUDYNKÓW ISTNIEJĄCYCH

18 listopada 2009 – eceee (European Council for an Energy Efficient Economy), największa w Europie pozarządowa organizacja członkowska promująca energooszczędność, przyjmuje z radością decyzję o zaakceptowaniu nowelizacji dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która zapadła w procesie trójstronnych negocjacji. Jednak według eceee, zmarnowano świetną okazje do tego, by ustalić wiążące wymagania dotyczące budynków istniejących.


JAK OPRACOWAĆ AUDYT? (Maciej Robakiewicz)

Nowe rozporządzenie w sprawie zakresu i formy audytu energetycznego i remontowego zawiera sformułowania, które mogą być różnie interpretowane. Dotyczy to niektórych problemów szczegółowych , ale zasadnicze wątpliwości powstają w sprawie metody obliczania zapotrzebowania ciepła do ogrzewania budynków. To obliczenie ma fundamentalne znaczenie, gdyż jego wynik bezpośrednio wiąże się z wysokością możliwej do uzyskania premii termomodernizacyjnej.

AUDYTY ENERGETYCZNE I REMONTOWE WEDŁUG NOWYCH PRZEPISÓW (Maciej Robakiewicz)

Audyty energetyczne jako dokumenty o prawnie określonej podstawie, celu i zawartości zostały w Polsce wprowadzone przepisami ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych z 1998 roku [1], a ich szczegółowy zakres i forma określone w rozporządzeniu z 15 lutego 2002 [2] były przyjęte przez ostatnie 10 lat jako podstawa realizacji termomodernizacji budynków przy korzystaniu z pomocy Państwa.

ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM

Poniżej przytaczamy wykaz poprawek do Prawa budowlanego przyjętych przez Sejm RP na osiedzeniu w dniu 17.07.2009 r. i przesłanych do Senatu RP, a na końcu tekstu załączamy komentarz redakcji

NOWELIZACJA WCIĄŻ SPRZECZNA Z PRAWEM

27 sierpnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami. Została ona wymuszona na Polskim ustawodawcy Dyrektywą 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Pomimo licznych zalet posiada ona jedną, bardzo istotną wadę, która może wpłynąć negatywnie nie tylko na obrót nieruchomościami w kraju lecz również na relacje Polski z Komisją Europejską. *) Redakcja i opracowanie z wykorzystaniem materiałów przygotowanych przez BuildDesk Polska Sp. z o.o.

ŚWIADECTWA, CERTYFIKATY I...

Projekt nowelizacji w Prawie budowlanym przygotowany w marcu tego roku przez Rząd jednoznacznie określał, że wszyscy związani z procesem projektowym i inwestycyjnym budynku lub mieszkania nie mają prawa do wystawiania świadectw charakterystyk energetycznych dla tych obiektów. Dla porządku przytoczmy ten zapis z projektu ustawy.
BEZPIECZNY CERTYFIKATOR - BEZPIECZNA TRANSAKCJA

W najbliższym czasie w ramach nowelizacji do ustawy Prawo budowlane Rząd wprowadza obowiązkowe ubezpieczenie ochrony cywilnej dla osób sporządzających certyfikaty energetyczne. Czy jednak proponowane OC jest potrzebnym rozwiązaniem i na czym polega praktyczne zastosowania takiego zabezpieczenia?

ZASADY WPROWADZANIA WYROBÓW BUDOWLANYCH DO OBROTU I POWSZECHNEGO STOSOWANIA (Marcin GASIŃSKI )

Przepisy dotyczące dopuszczeń wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie, obowiązkowości stosowania Polskich Norm, choć niezbyt skomplikowane i nie podlegające częstym zmianom wciąż przysparzają wielu problemów i nieporozumień wszystkim uczestnikom procesu budowlanego od producenta począwszy a skończywszy na użytkowniku budynków.

ENERGIA I BUDYNEK

Zrzeszenie Audytorów Energetycznych jest wydawcą miesięcznika Energia i Budynek, czasopisma poświęconego głównie problemom użytkowania energii w budynkach, przedstawiającego wszystkie problemy w sposób kompleksowy i wiarygodny, szczególnie w zakresie zagadnień oceny energetycznej budynków.

Wszystkich zaintereso
wanych publikacjami zapraszamy na stronę miesięcznika.
  Szukaj

Zrzeszenie Audytorów Energetycznych

jest wydawcą Biuletynu Informacyjnego ZAE

PARTNERZY

Projekt i wykonanie:

© Possible 2009